Dejavnosti v prvem letu Comenius dvostrana partnerstva: »Be a friend to earth«

Ekološko ravnotežje našega planeta je ogroženo. Zaradi napredka proizvajamo več in živimo bolje, obenem pa škodujemo okolju in izčrpavamo naravne vire.

Projekt temelji na tem, da učenci spoznavajo, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter urejanju okolja, v katerem živijo. Učenci spoznavajo pomen ločevanja odpadkov in svoja spoznanja prenašajo na svoje družine. Spoznavajo pomen ekološko pridelane hrane in njeno uporabnost. Seznanjajo se s pomenom gibanja in zdravega načina življenja. Dejavnosti znotraj projekta so namenjene vzgoji o okolju in za okolje. Hkrati želimo povezati cilje okoljske vzgoje pri pouku z dejavnostmi učencev med šolami v Evropi.

Hkrati projekt omogoča, da nadaljujemo z izmenjavo izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ter predvsem spoznavanju kulture in navad drugih držav.

Strmimo k vzgoji za okoljsko odgovornost, ter spodbujamo kreativnost, inovativnost in izmenjavo idej.

Glavni cilj projekta je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Projekt traja dve šolski leti. V letošnjem letu smo uresničevali naslednje cilje:

 • skrb za čisto in urejeno šolo ter njeno okolico
 • navajanje na odgovorno ravnanje z vodo, energijo in materialnimi dobrinami
 • utrjevanje teoretičnega in praktičnega znanja pri ravnanju z odpadki (sortiranje, ločeno zbiranje)
 • spodbujanje k recikliranju in ponovni uporabi izdelkov
 • spoznavanje vpliva in posledic človekovega ravnanja na naravo
 • medgeneracijsko povezovanje in učenje
 • navajanje na zdravo in aktivno preživljanje prostega časa (branje, gibanje)
 • navajanje na uporabo ekološko pridelane hrane
 • krepitev vezi med učenci, starši, šolo in partnersko šolo
 • povečano izvajanje aktivnosti v naravi – učenje v naravi
 • razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje
 • likovno in literarno ustvarjanje na temo o odpadkih
 • uporabljanje IKT tehnologije

Pripravili smo:

 • Logo in spletno stran projekta
 • Comenius kotiček
 • Poročila v tiskanih in elektronskih medijih
 • CD z dejavnostmi

Prvo srečanje je potekalo v Mislinji od 2. 6. do 12. 6. 2014.  Naša šola je gostila 10 deklet in 2 učitelja iz angleške partnerske šole v Lydney-u.

Dejavnosti, ki smo jih izvedli v času prvega srečanja:

 • posaditev drevesa prijateljstva
 • preživljanje  prostega časa na šolskem vrtu
 • kuhanje tipične hrane iz doma pridelane hrane
 • modna revija z oblačili iz odpadnega materiala
 • likovna delavnica: izdelava simbolov posamezne države in ekološke maskote
 • jezikovni tabor: priprava »slovarčka« z osnovnimi besedami
 • izdelava nakupovalnih vrečk
 • tematske čajanke skupaj z odraslimi (ročna dela, zdravilna zelišča, …)
 • športne dejavnosti (sprehajalne poti, plavanje,…)
 • glasbena delavnica: spoznavanje slovenske glasbe
 • spoznavanje Slovenije

Dekleta so večino časa preživela v šoli pri vseh pripravljenih delavnicah. Prosti čas pa so namenile spoznavanju novih prijateljev in gostujočih družin. Za vse nas je bila to prijetna izkušnja. Stkale so se nove prijateljske vezi. V spomin se nam je vtisnilo veliko prijetnih dogodkov.

Vsi skupaj pa smo v pričakovanju srečanja v Angliji, ki bo spomladi 2015.

 

30. 6. 2014                                                     koordinatorica Klavdija Križovnik

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)